Belépés
FõoldalKeresésOldalakHirdetésekNévjegyekRegisztrációBelépés
Hírek
- Kápolna és a temető története
- Plébánosunk
- Elhunyt plébánosaink
- Közösségünk
- Kik nyugszanak temetőnkben
- Galéria
- ügyfélfogadásaink
- Plébánia elhelyezkedése
- Kapcsolat
- Misék rendje
- Aktuális
- Ferences Szegénygondozó Nővérek
- Evangéliumok és tanítások
- cikkeink
-Búcsú 2012

Az Egri Kisboldogasszony Templom Búcsúja

2017. szeptember 10-én tartottuk plébániatemplomunk búcsúját, amit Kisboldogasszonyról nevezetek el. Az időjárás is kegyes volt hozzánk az ünnepnapon. Verőfényes napsütésben ünnepelhettünk.

Kéthéttel ezelőtt, vasárnap délelőtt, régi hagyomány szerint az egerbaktai hívek népes gyalogos zarándoklatával vette kezdetét templomunk búcsúja. 10 órakor az ünnepi szentmisét és az azt követő körmenetet Dr. Racs Csaba teológiai tanár, egerbaktai plébános atya tartotta, akinek a szentbeszédét nagy örömmel fogadta szentmisén szép számmal résztvevő hívek közössége. Az idei búcsún az elmúlt évekhez képest többen voltak jelen. Egykoron és ma is kápolnánk búcsúja volt a város temető kápolnái közül a legnagyobb. Ezt hűen tükrözte az ünnepi eseményeken résztvevő hívek száma. A délelőtti eseményeket szeretetvendégség zárta. Itt a két egyházközség hívei, mint testvér ápolták s építették kapcsolataikat.

Délután 16 órakor Füleczki István atya egyetemi lelkész, az egri Jézus Szíve Plébánia káplánja tartotta a szentmisét és az azt követő körmenetet. Szentbeszéde és István atya fiatalos lendülete itt is a hívek szívéig hatolt. A misén és az azt követő körmeneten itt is számos hívő volt jelen. A délutáni ünnepi eseményeket is szeretetvendégség követte, amelyen a hívek érezhették, és jelezték is, hogy valóban jó együtt ünnepelni.

Az egyházi naptár szerint Kisboldogasszony ünnepnapja szeptember 8-án van. Az előző évszázadokban e napon tartották templomunk búcsúját. Mára ez a gyakorlat megváltozott. Nem hivatalosan nézhetjük a templom búcsúját 1724-től mikorra az első kápolna elkészült, vagy pedig Eszterházy püspöksége idejéből, amikor hivatalosan is rendezték a búcsúja ügyét s abban az 1774. évi megállapítás alapján azt látjuk, hogy magyar és német prédikációkat kell tartani a búcsún („ …sequitur Concio Hungarica et insimul Germanica…”). Ez a gyakorlat feltehetően az 1800-as évek második felében változott meg. Idén 1724-től a templomépítéstől számolva 293-ik, a jogi felhatalmazástól számolva pedig 1774-től, 243-ik búcsúját ünnepeltük templomunknak. Ez az évforduló egyben a templom felszentelésének ünnepe is.

Köszönjük, hogy együtt ünnepelhettünk és visszavárjuk a következő évben is a Kisboldogasszony vendégeit!

Eger, 2017. szeptember 14.

Szabó Tamás

AZ EGRI KISBOLDOGASSZONY TEMPLOM BÚCSÚJA EBBEN AZ ÉVBEN SZEPTEMBER 10-ÉN VASÁRNAP LESZ.

DÉLELŐTT 10 ÓRAKOR AZ ÜNNEPI SZENTMISÉT, MAJD AZ AZT KÖVETŐ KÖRMENETET

DR. RACS CSABA ATYA

Teológiai tanár, egerbaktai plébános mutatja be.

DÉLUTÁN 16 ÓRAKOR AZ ÜNNEPI SZENTMISÉT, MAJD AZ AZT KÖVETŐ KÖRMENETET

FÜLECZKI ISTVÁN ATYA

egyetemi lelkész, az egri Jézus Szíve Plébánia káplánja tartja.

SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK A KEDVES HÍVEKET!

Ezúton szeretnénk megköszönni gyalogos zarándoklatát, az egerbaktai testvéreknek. Kitartásuk, az egri Kisboldogasszony kápolna búcsújára sokat jelent egyházközségünk számára. e zarándoklatot egerbakatai testvéreink immár 7 éve élesztették újra. Az Úr áldja meg őket és jutalmazza meg őket hitbeli cselekedeteikért!

A CSODÁSÉREM TÖRTÉNETE 2

Labouré Szent Katalin meghívása

1830. július 18-ról 19-re virradó éjszaka, mindössze nyolc nappal a "júliusi monarchiának" nevezett újabb véres forradalom kitörése előtt Párizsban csodálatos esemény történt. Labouré Katalin, a Rue du Bac 140. szám alatt álló vincés kolostor növendékét a Szent Szűz találkozóra hívatta az intézet kápolnájába. Néhány hónappal később, november 27-én este fél hatkor pedig egy újabb látomásban megkapta a Csodás Érem tervét, s azt a felszólítást, hogy legyen hűséges terjesztője a Csodáséremnek. (Alább a falu és a szülői ház)fainlesmoutiers.jpgszülői ház 1.jpg
Labouré Szent Katalin 1806. május 2-án született a Közép-Franciaországi Fain-les-Moutiers nevű faluban. Szülei Pierre Labouré és Madeleine Gontartd házasságából húsz év alatt 17 gyermek született, de csak 10 maradt meg.legyél te az anyám.jpgKatalin, a nyolcadik gyermek volt.A család szí
ve az édesanya 46 éves korában, hirtelen meghalt 1815. október 9-én, 10 árvát hagyva maga után.A kis Katalin fájó szívvel karolta át a Szent Szűz szobrát, kérve: „Ezután Te légy anyám!” –az elárvult családnak ő lett kis gazdasszonya, munkájához az imádságból merített erőt. Bár egészen húsz éves koráig analfabéta volt, mégis pontosan számon tartotta az éves szükséglet és a gazdaság terményadatait. (Kép: Katalin kemény munkához szokott)katalin_megszokta_a_munkat.jpg

álom szent vincével.jpg

18 éves korában érezte Isten hívását. Álmában Szent Vincét látta, aki a betegek ápolására buzdította. Sok nehézség után 1830 áprilisában követte nővérét, Lujzát a Szent Vince Szeretet Leányai Társulatba. Jelöltidejét Châtillon-sur-Seine-ben kezdte, de hamarosan felkerült a Társulat párizsi anyaházába. Ekkor kezdődtek a látomásai.
angyal_hivta3.jpg 1830. július 18-án éjjel fél 12-kor egy 4-5 évesnek látszó, fehér ruhába öltözött fiúcska költötte fel álmából. ,,Jöjj a kápolnába, a Szent Szűz vár reád!'' –szólt hozzá. Katalin a döbbenettől szólni sem tudott. Gyorsan felöltözött, s a fiúcska kíséretében a kápolnába sietett.Őrzőangyala volt.
Katalin nővér nem meri követni a hívást, félt a csalódástól. A gyermek azonban sürgeti:
- Légy nyugodt, mindenki mélyen alszik. Öltözz csak fel!
- Gyorsan öltözködni kezdett. A gyermek az ágya fejénél várta. Szívdobogva elindultak. A gyermek baloldalt haladt. A folyosó gyertyái maguktól felgyulladtak. A kápolna ajtaja is kinyílt. Bent, úgy égtek a gyertyák, mintha éjféli szentmisére készülnének.


A CSODÁSÉREM TÖRTÉNETE 1

Bevezető

Poszt sorozatom összeállításához, az alábbi forrásokat használtam fel:
1) Dr ANTALÓCI Lajos: Jelenések, üzenete és a jövő (Kisboldogasszony Plébánia EGER 200)
2) LAURENTIN /René/ : Labouré Katalin élete (Ecclesia Budapest 1991)
3) http://peterpal.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=171100
A továbbiakban nem jelzem külön sem a textusok, sem a gondolatiság forrását!

az édesanya 11.jpg A "MÁRIA-KORSZAK, A VÉGSŐ IDŐK IRÁNYMUTATÓJA" c. poszt-sorozatomat ért elismerések mellett, többek jogos kifogása késztetett arra, hogy mégis bemutassam azt a két "korszakalkotó" üzenetet, amely nagyságrendjéhez képest, kevés szerepet kapott cikkeimben, a "végső idők iránymutatójaként". Ez pedig a Csodás Érem átadása (1830),valamint a La Salette-i üzenet (1846). Az előbbi nyitánya az üdvtörténet egy rendkívül fontos szakaszának, amit VI. Pál pápa "Signum Magnum" kezdetű megnyilatkozása nyomán nevezünk Mária-korszaknak. La Salette pedig ennek az üdvtörténeti szakasznak prófétikus "forgatókönyveként" nevezhetünk meg. Személyes nézetem szerint ekkor indult el üdvtörténetünk "befejező" szakasza (amely persze hosszú évszázadokat is jelenthet). Mert amiként a Messiás Jézus Krisztus megszületésével elkövetkezett az Idők teljessége, akként következnek el a végső idők, vagy közismertebben az "utolsó idők". Ezen történelmi időszak "milyensége" (békéje vagy gyötrelmessége), nem kevésbé az időtartama, gyakorta a szabad akaratú emberiségre van bízva. A Szent Szűz, édesanyaként igyekszik gyermekeit óvni a végzetességtől és Szent Fia zászlaja alá gyűjteni a megváltott sokakat.

francescan_5.jpg


Az európai forradalmak történetében Franciaországnak szomorú dicsőség jutott.
A francia föld forradalmai ugyanis a 18-19. században mind vérengzés, mind egyházellenesség tekintetében kitűntek, mi több példájául szolgált a későbbi istentelen diktatúrák számára! Az azonban csodálatos, hogy minden pusztítás ellenére a nagy hagyománnyal rendelkező francia Egyház virágai, mégis gazdagon pompáztak tovább a 19. század folyamán. Ebben a században élt pl. Vianney Szent János, ebben a században került sor a Csodásérem, La Salette és Lourdes jelenéseire, ebben a században élt Lisieux-i Szent Teréz stb.

veres_kezek2_1.jpg

A kommün léleksorvasztó "szocializmusait" a büszke Franciaország zúdította Európa népeire és a világra, mint azonos fának mérgező gyümölcseit! Sajnos, az égi figyelmeztetések és ajánlott "gyógymódok" ellenére (hathatós bűnbánat nélkül) Európa képtelennek látszik, hogy e súlyos kórból önmagát kigyógyítsa, különösen nem a Szabadság-Testvériség-Egyenlőség egyébként nemes szellemiségével! E jelszó, sem külön-külön, sem együtt nem jelenthet gyógyulást mindaddig, amíg nem az evangéliumi értelemben élik és valósítják meg azokat! Miként is lehetne gyógyír e szbdkműves jelmondat, hiszen épp ezla_liberte_guidant_le_peuple.jpgavírushordozórákfene! A kontinens, vagy az egész világ egyetemes engesztelése kell ahhoz, hogy Franciaország (és az elfertőződött emberiség) megmeneküljön mindattól, ami a Csodásérem-, La Salette és Fatima próféciáiban elhangzott. Talán épp a magyar Szeretetláng, imára és engesztelésre felhívó többletkegyelme –erőt adó kegyelmi hatása –az, mely a "végső megoldást" kínálja! Ó jaj, mi várható akkor, amikor úgy néz ki, hogy Szodoma és Gomorra vétke eltörpül a mai társadalmi bűnök mögött. Hisz' gondoljunk bele: a francia parlament 331 igen szavazattal 225 nem ellenében 2013. április 23-án véglegesen elfogadta a melegházasság engedélyezéséről szóló törvényjavaslatot. –Még mielőtt valaki rákérdezne, hogy jó-jó "ciki", de mi az ami annyira nagy bűn a "meleg viszonyban"? Nos az, hogy a Teremtés első rendelkezéseinek tagadásával, magát az Istent tagadja meg, hiszen "Isten az embert a maga képmására teremtette, mégpedig férfinek és nőnek, különleges részt adva nekik saját teremtő tevékenységéből, megáldotta őket: Legyetek termékenyek, szaporodjatok (vö Ter 1,27-28). Erre alapul a család, a szeretetben egyesült személyek közössége. Az Újszövetség fényében válik láthatóvá, hogy a család eredeti modelljét Isten szentháromságos misztériumában kell keresni". (II. János Pál Pápa Levele a Családokhoz; Szent István Társulat Bp, 9-10)

. (A képen két Vincés nővér Marie Anne és Vaillotet Odilekivégzésre kísérése. Kérdés: ezt most a Szabadság, az Egyenlőség vagy a Testvériség szellemében történt-e?)

marieannevaillotetodile.jpg

Forrás: Begyik Tibor blogja: http://szeretetlang.blog.hu/2013/06/14/a_csodaserem_tortenete_1_bevezeto

A harmonikás esperesre

emlékezünk

Száz éve Kisújszálláson született Verrasztó József esperes, plébános. Harminc éve halt meg Egerben. Szolgálata idején lett önálló és hivatalos az egri Kisboldogasszony Plébánia, s az egyházközség hívei nagy tisztelettel emlékezik egykori plébánosára. Munkássága bizonyítja, hogy ínséges időben is emberként és papként egyaránt helytálló személyiség volt.

Ha kellett éjfélkor ment idős, beteg emberekhez feladni a betegek kenette szentségét, vagy éppen ugyan ezen az órán házasságkötést celebrált titokban házaknál. De más szentségeket is kiszolgáltatott titokban, keresztelt, áldoztatott házaknál, s az e tényekről árulkodó dokumentumokat ügyesen elrejtette. Soha semmit nem találtak az állam emberei, ami alapján akár az abban az időben igen népszerű — államellenes izgatás — rágalommal illették a keresztény embereket. Az Egyház az akkori hatalom szemében ellenség volt, s bármilyen eszköz bevetésével kész volt távol tartani a híveiket a vallásgyakorlástól — ezért történt sok minden titokban.

Verrasztó atya olvasott, művelt ember volt, szerette a humort. Lelkipásztorként s magánemberként egyaránt szívesen tartózkodott hívei körében. 1975-ben elsőként celebrált „iker-esküvőt”. azaz két jegyespárt adott össze ugyanoz időpontban, az egri bazilikában. A „Kisasszony” egyházközséghez tartozó hívek esküvőin már az előkészületek alatt is szívesen megjelent, tangóharmonikáját is magával víve gondoskodott a jókedvről. Úgy is nevezték, hogy a harmóniás esperes. A hívek emberszerető, jóindulatú, közvetlen természetéért nagyon szerették. Életük nagyobb terheit is rábízták, de örömükben is osztozott.

Szabadidejében borászkodott. Saját szőleje volt két helyen is a városhatárban, ott szorgoskodott. A bor a plébánia pincéjébe került, ahová sokszor hívta meg híveit, kínálta őket a saját készítésű nedűvel.

Plébánosi kinevezése után hozzálátott a Kisasszony temető korszerűsítéséhez. Körbekerítette, kiépíttette a vízvezetéket, majd utat burkolt a temetőben, mind e mellett 1948-ban a hívek hozzájárulásával elkészíttetette a templom keleti fala mellett található Lourdes-i Szűz Mária-oltárt.

Nyughelye a Kisboldogasszony temetőben az A2-es parcella 14.-ik sorának, 3.-ik sírja. Felirata: Verrasztó Család nyughelye.

A templom ajtajánál megboldogult Antalóczi atya emléktáblája fölé került — a hívek adományaiból — Verrasztó József első plébános emléktáblája 2001-ben, ezt Czakó István kanonok, prelátus áldotta meg.

Istenünk adja meg neki az örök élet dicsőségét!

Szent József ima

Szent József légy házunk ura, kis családunk patrónusa.
Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket.
Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat.
Küzdelmekben légy segélyünk, erényekben példaképünk.
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit.
Zárd ki mindazt ami káros, ami üdvünkre hátrányos.
Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást.
Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen Szűz Arádnak, hogy
családunk kisded háza Názáretnek legyen mása.

Ámen.

Christus surrexit, venite et videte! – Ferenc pápa húsvéti üzenete

2014. április 20. vasárnap 15:00

A húsvétvasárnapi szentmise után Ferenc pápa körbejárta a Szent Péter teret hogy köszöntse az egybegyűlt híveket, ezt követően az „áldások erkélyén” felolvasta húsvéti üzenetét, majd kiosztotta a hagyományos Urbi et Orbi-áldást.


Kedves Testvéreim, boldog húsvétot!

Az egész világon szétszóródott egyházban visszhangzik az angyal asszonyokhoz intézett üzenete: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt... Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott!” (Mt 28,5–6)

Ez az evangélium csúcsa, ez a kiváltképpen örömhír: Jézus, a keresztre feszített, feltámadott! Ez az esemény képezi hitünk és reményünk alapját: ha Krisztus nem támadt volna fel, akkor a kereszténység elveszítené értékét, az egyház egész küldetésének elapadna a lendülete, mivel innen indult el és mindig innen indul újra. Az üzenet, amelyet a keresztények elhoznak a világnak, ez: Jézus, a megtestesült Szeretet meghalt a kereszten a mi bűneinkért, ám az Atyaisten feltámasztotta s az élet és halál Urává tette Őt. Jézusban a szeretet legyőzte a gyűlöletet, az irgalom a bűnt, a jó a rosszat, az igazság a hazugságot, az élet a halált.

Ezért ezt mondjuk mindenkinek: „Jöjjetek és lássátok!”. A töredékességtől, bűntől és haláltól megjelölt minden emberi élethelyzetben az örömhír nem csupán szó, hanem az ingyenes és hűséges szeretet tanúságtétele: arról van szó, hogy kilépjünk önmagunkból, s találkozzunk a másikkal, legyünk közel ahhoz, akit megsebesített az élet, osztozzunk azzal, aki nélkülözi a szükségeset, maradjunk ott amellett, aki beteg vagy öreg vagy kitaszított... „Jöjjetek és lássátok!”: a Szeretet erősebb, a Szeretet életet ad, a Szeretet kivirágoztatja a reményt a sivatagban.

Ezzel az örömteli bizonyossággal a szívünkben ma hozzád fordulunk, feltámadott Úr!
Segíts keresnünk téged, hogy így mindenki találkozhasson veled, tudja, hogy van egy Atyánk, s ne érezzük magunkat árváknak, hogy szerethessünk és imádhassunk téged.
Segíts, hogy leküzdjük az éhség csapását, amelyet súlyosbítanak a konfliktusok s a hatalmas pazarlások, amelyeknek olykor mi is cinkosai vagyunk.

Tégy minket képessé arra, hogy megvédjük a védteleneket, különösen a gyermekeket, a nőket és az időseket, akik olykor ki vannak téve a kihasználásnak és az elhagyásnak.
Add, hogy meggyógyíthassuk az Ebola-járványtól sújtottakat Guineában, Sierra Leonéban és Libériában, és mindazokat, akiket annyi másféle betegség fertőzött meg, amely fertőzések a gondatlanság és a végletes szegénység miatt is terjednek.

Vigasztald meg mindazokat, akik ma nem ünnepelhetik meg a Húsvétot övéik körében, mivel igazságtalan módon elszakították őket szeretteiktől, és azt a számos embert, papokat és világiakat is, akik a világ különböző pontjain üldöztetést szenvednek.
Erősítsd meg azokat, akik elhagyták földjüket, hogy olyan helyekre vándoroljanak, ahol jobb jövőt remélhetnek, méltósággal élhetik meg életüket, s – nem kevés esetben – szabadon vallhatják meg hitüket.

Kérünk téged, dicsőséges Jézus, vess véget minden háborúnak, minden nagy vagy kicsiny ellenségeskedésnek, akár ősi, akár új keletű!

Különösképpen is kérünk Szíriáért, hogy mindazok, akik a konfliktus következményeit elszenvedik, megkaphassák a szükséges humanitárius segélyeket, s az érintett felek ne alkalmazzák többé arra az erőt, hogy általa halált vessenek, különösen a tehetetlen lakossággal szemben, hanem legyen meg bennük a bátorság arra, hogy béketárgyalásokat folytassanak, amely békére már oly régen várnak!

Kérünk, vigasztald meg az iraki testvérgyilkos erőszak áldozatait és tartsd fenn az izraeliek és palesztinok között újrakezdett tárgyalások által ébresztett reményeket.
Esedezünk hozzád, hogy érjenek véget az összecsapások a Közép-Afrikai Köztársaságban, s szűnjenek meg a vad terroristatámadások Nigéria egyes területein, ahogyan az erőszakos cselekmények is Dél-Szudánban.
Kérjük, hogy a lelkek forduljanak a kiengesztelődés és a testvéri egyetértés felé Venezuelában.

Feltámadásod által, amelyet idén együtt ünneplünk a Juliánusz-naptárt követő egyházakkal, kérünk, világosítsd meg és ösztönözd a békeszerzés ukrajnai kezdeményezéseit, hogy minden érdekelt fél a nemzetközi közösség támogatásával megtegyen mindent, hogy elkerülje az erőszakot, és az egység és párbeszéd szellemében építse fel az ország jövőjét.

A Föld minden népéért kérünk téged, Urunk: te, aki legyőzted a halált, ajándékozd nekünk életedet, ajándékozd nekünk békédet!

(Török Csaba atya fordítása)


A húsvéti üzenet után Ferenc pápa Urbi et Orbi áldást oszott, majd megköszönte a hívek részvételét és elbúcsúzott:

Kedves testvéreim!

Megújítom húsvéti jókívánságaimat mindannyiatoknak, akik egybegyűltetek itt a téren a világ minden részéről. Kiterjesztem húsvéti jókívánságaimat mindazokra, akik a különböző országokban a tömegtájékoztatási eszközök révén kapcsolódnak hozzánk. Vigyétek el családjaitokba és közösségeitekbe az örömhírt, hogy Jézus, a mi békénk és reményünk, feltámadt!

Megköszönöm jelenléteteket, imádságotokat és hitről tett tanúságotokat. Különösen és elismeréssel köszönöm meg a gyönyörű virágokat, amelyek Hollandiából származnak. Boldog húsvétot mindenkinek! Jó ebédet, és a viszontlátásra! – búcsúzott Ferenc pápa a Szent Péter teret megtöltő hatalmas tömegtől.

Fotó: Europress/AFP

Magyar Kurír

-
-
-
-
Kápolnánk oltára
Kápolnánk oltára
-
-
Kápolnánk oltára
Kápolnánk oltáraFelhasználói név
Jelszó


Elfelejtette jelszavát?


.

.

developed by Centrumnet Systems